Bu sitede Tokat’a Dair her şeyi bulabilirsiniz , en güncel haber , video ve resimleri Tokat sevdalılarına ulaştırıyoruz. takip edin habersiz kalmayın ❤️

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, Tokat’a Dair tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, www.tokatadair.com  adlı internet sitesinde (Site) ve tablet veya telefon gibi bir mobil cihazlarda yer alan Tokat’a Dair uygulamasında (Uygulama) veya Tokat’a Dair’in  kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı herhangi bir dijital platformda, sizlere daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

Tokat’a Dair’e üye olarak veya sadece ziyaretçi (üye olmayan ama Site, Uygulama veya Tokat’a Dair’in  diğerservislerinden sınırlı biçimde yararlananlar) olarak Tokat’a Dair’in  hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz Tokat’a Dair tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Aşağıda, tüm bu dijital platformların kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir. Tokat’a Dair gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

 

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site’yi, Uygulama’yı veya diğer servisler kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Tokat’a Dair platformlarının kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Tokat’a Dair’in  ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Tokat’a Dair hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

 

Neler Kişisel Veridir?

 

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Tokat’a Dair ile Site, Uygulama veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

 

Tokat’a Dair’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. Tokat’a Dair, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

 

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

 

Site’yi ve Uygulama’yı kullandığınızda veya Tokat’a Dair ile iletişime geçtiğinizde sizden aşağıdaki bilgileri elde edebiliriz:

 

Kayıt Bilgileri: Site’ye, Uygulama’ya veya Tokat’a Dair’e ait platformlara kayıt olmak için girdiğiniz bilgilerden ya da Site, Uygulama veya platformlar üzerindeki çeşitli form ve anketleri doldurarak ad soyad, e-posta adresi, telefon numaraları, adres, cinsiyet gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgiler, hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır. Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Twitter veya Facebook gibi) kayıt olmak isterseniz, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisini kaydederiz.

 

Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Site, Uygulama ve dijital platformlardaki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

 

Kullanım verileri: Site’ye, Uygulama’ya veya platforma üye olarak üyelik girişi yaptıktan veya üye olmadan ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

 

Aygıt/cihaz verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Tokat’a Dair ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Tokat’a Dair’in  cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve Tokat’a Dair’in  hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

 

Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; Tokat’a Dair’e Facebook veya Twitter hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız giriş bilgileriniz Tokat’a Dair tarafından doğrulanır; biz sadece Tokat’a Dair hesabınızın Facebook veya Twitter hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook veya Twitter hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız.

 

Konum Bilgileri: Tokat’a Dair, Tokat’a Dair altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

 

Çerezler: Site’de, platformlarda veya Uygulama’da bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

 

Bilgiler Nasıl Kullanılıyor ve Korunuyor?

 

Tokat’a Dair’in  topladığı bilgiler, Tokat’a Dair’in  hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Tokat’a Dair bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları, ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle paylaştığınız hiçbir bilgi, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirtilen amaç ve kapsama açıkça aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz.

 

Tokat’a Dair, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. Tokat’a Dair, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. Tokat’a Dair, düzenlediği ödüllü yarışma veya çekilişlere katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. Tokat’a Dair üyeliği gizlenemediğinden, üye olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.

 

Tokat’a Dair, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, Tokat’a Dair tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Tokat’a Dair’in  bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. . Site’yi, Uygulama’yı ve bize ait platformları her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup, izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Tokat’a Dair tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

 

İlgili mevzuat kapsamında, kişisel verileri talep etmeye yetkili olan resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde bilgileriniz ilgili mercilere iletilecektir.

 

Tokat’a Dair’in  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

 

Tokat’a Dair, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Tokat’a Dair sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

 

Tokat’a Dair altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

 

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

 

Tokat’a Dair, zaman zaman sitesine ve uygulamasına, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

 

Diğer Ülkelere Aktarım

 

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Tokat’a Dair, kişisel veriler dahil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

 

Buna göre Tokat’a Dair, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

 

Bilgilerin Paylaşımı

 

Tokat’a Dair, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak Tokat’a Dair, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

 

Tokat’a Dair, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

 

Tokat’a Dair’in  yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

 

Tokat’a Dair, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

Değişiklikler Ve Güncellemeler

 

Bu Gizlilik Politikası, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır. Bu nedenle, Tokat’a Dair’i her ziyaret edişinizde gizlilik politikasını yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son 17/05/2020 tarihinde güncellenmiştir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Tokat’a Dair’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • işlenmiş ise bilgi talep etme,

 

 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 

 • eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 

 • İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

 

 • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.

 

Tokat’a Dair’i kullanarak, Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Site’yi, Uygulama’yı ve dijital platformlarımızı ziyaret ederken ve/veya üye (kayıtlı kullanıcı) olurken dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında, https://tokatadair.com/kurumsal adresinde bulunan, Kullanıcı Sözleşmesi’ni incelemenizi öneririz.

 

Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönderebilir veya Tokat’a Dair ile herhangi bir yolla iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Eposta: [email protected]

 

Tel: +90 532 508 31 33

TOKAT’A DAİR KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Tokat’a Dair Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), TOKATADAİR.COM. (Bundan sonra kısaca “Tokat’a Dair” olarak anılacaktır.) ile Tokat’a Dair’e ait http://www.tokatadair.com’a (Bundan sonra kısaca “Tokatadair.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Tokatadair.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 

 1. tokatadair.com, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’a üye olarak veya tokatadair.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Tokat’a Dair tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

 

 1. Kullanıcı’nın tokatadair.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “Tokat’a Dair Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak tokatadair.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

 

 1. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

 

 1. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, Tokat’a Dair’in Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere tokatadair.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin Tokat’a Dair tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

 

 1. Kullanıcı, Tokat’a Dair’in dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Tokat’a Dair’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

 

 1. , üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca tokatadair.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını- siteleri silebilir.

 

 1. tokatadair.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Tokat’a Dair’e aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

 

 1. tokatadair.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Tokat’a Dair tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.

 

 1. tokatadair.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, tokatadair.com’a üyeler tarafından girileceği gibi tokatadair.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

 

 1. tokatadair.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından tokatadair.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

 1. Tokat’a Dair, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden tokatadair.com’un ve Tokat’a Dair’in hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tokat’a Dair, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Tokat’a Dair’den hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

 

 1. Tokat’a Dair, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

 

 1. tokatadair.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, tokatadair.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, tokatadair.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

 

 1. tokatadair.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

 

 1. Kullanıcı, Tokat’a Dair tarafından talep edilmeden ve/veya Tokat’a Dair’den yazılı onay almaksızın ve/veya Tokat’a Dair ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın tokatadair.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. tokatadair.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen tokatadair.com ile iletişim kurunuz.

 

 1. Tokat’a Dair, tokatadair.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, tokatadair.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

 

 1. tokatadair.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

 

 1. Tokat’a Dair, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Tokat’a Dair ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

 

 1. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin tokatadair.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Tokat’a Dair ile tokatadair.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Tokat’a Dair tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. Tokat’a Dair, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, tokatadair.com’u kullanırken ya da tokatadair.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, tokatadair.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Tokat’a Dair’in gerekli görmesi halinde tokatadair.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Tokat’a Dair’in ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

 1. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tokatadair.com’da yer alan tüm içerikler ile Tokat’a Dair markası ve tokatadair.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Tokat’a Dair’e aittir veya Tokat’a Dair tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Tokat’a Dair’den izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Tokat’a Dair tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. Tüm mali hakları Tokat’a Dair’e ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

 

 1. tokatadair.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için tokatadair.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, tokatadair.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Tokat’a Dair’in yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını tokatadair.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Tokat’a Dair’in yazılı onayına tabidir.

 

 1. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı tokatadair.com’un ve Tokat’a Dair’in uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. Tokat’a Dair, tokatadair.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Tokat’a Dair’in sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Tokat’a Dair’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 

 1. Tokat’a Dair, tokatadair.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

 

 1. Tokat’a Dair, tokatadair.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya tokatadair.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Tokat’a Dair’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Tokat’a Dair’in veya Tokat’a Dair’in hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Tokat’a Dair’in sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

 

 1. Kullanıcı’nın Tokat’a Dair’e verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak Tokat’a Dair’e verdiği veya Tokat’a Dair’in erişimine onay verdiği bilgilerdir. Tokat’a Dair, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak Tokat’a Dair, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

 

 1. Tokat’a Dair, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Tokat’a Dair tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Tokat’a Dair’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, tokatadair.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Tokat’a Dair tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

 

 1. Tokat’a Dair, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’u ziyaret ettiği süre boyunca Tokat’a Dair, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

 

 1. Tokat’a Dair, zaman zaman tokatadair.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Tokat’a Dair’in kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Tokat’a Dair’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Tokat’a Dair’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Kullanıcı, tokatadair.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa tokatadair.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

 

 1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

 1. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Tokat’a Dair’in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın tokatadair.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Tokat’a Dair’in bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın tokatadair.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Tokat’a Dair’e yazılı olarak bildirecektir. Tokat’a Dair’in adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Tokat’a Dair’e bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Tokat’a Dair’in bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

 1. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

 

 1. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

 1. Bu Sözleşme, tokatadair.com’a yeni özellikler eklendikçe veya tokatadair.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın tokatadair.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 29 Temmuz 2020 tarihinde güncellenmiştir.

 

Üyelik sözleşmesiyle veya tokatadair.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: [email protected]

 

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın tokatadair.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle tokatadair.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın tokatadair.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

TOKATADAİR.COM

 

E-posta: [email protected]

Send this to a friend